Må jeg opsige en gravid medarbejder?

Ja og nej.

Du må ikke opsige en medarbejder, fordi hun er gravid eller prøver at blive det, ligesom du ikke må opsige en medarbejder på grund af det fravær, en graviditet medfører (barsels-, fædre og forældreorlov). Men der gælder derimod ikke noget absolut forbud mod at opsige gravide medarbejdere. Læs videre “Må jeg opsige en gravid medarbejder?”

Hvad må jeg ikke skrive i et jobopslag?

Et jobopslag er din første kontakt med potentielle ansøgere til din virksomhed og bør derfor bruges til at beskrive, hvilke forventninger I har til ansøgerne, og hvad I tilbyder til gengæld.

Der er dog visse begrænsninger i, hvilke kvaliteter I kan kræve, at jeres ansøgerne skal have for at komme i betragtning. Læs videre “Hvad må jeg ikke skrive i et jobopslag?”

Hvad må jeg ikke spørge om til jobsamtalen?

Når du har en ansøger til jobsamtale, er der en række emner, du helt skal undgå at spørge indtil, idet du ellers risikerer at betale en godtgørelse til en vraget ansøger. Der er nemlig regler for, hvilke   karakteristika du ikke må lægge vægt på ved udvælgelsen af en ansøger. Det drejer sig om race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Læs videre “Hvad må jeg ikke spørge om til jobsamtalen?”

Hvad koster en medarbejder?

Når man skal regne udgiften ud til en medarbejder, skal man være opmærksom på, at man ud over lønnen skal betale en række faste omkostninger ved at have medarbejderen ansat. Nogen omkostninger går til kontorhold, mens andre er udgifter, der betales til staten.

Herunder finder du en række af de mest almindelige udgifter forbundet med at have en medarbejder ansat, og som kan være værd at skænke en tanke, når du overvejer, hvilken løn medarbejderen skal have.  Læs videre “Hvad koster en medarbejder?”

Skal der gives advarsler før opsigelse/bortvisning?

Bortvisning er en voldsom sanktion, da medarbejderen både mister sit arbejde og risikerer karantæne fra sin A-kasse, hvis bortvisningen er berettiget. Af samme grund vil tvivlen i forbindelse med en bortvisningssag typisk også komme medarbejderen til gode, således at han eller hun vil kunne få medhold i, at bortvisningen ikke var berettiget, hvis arbejdsgivers bortvisningsgrund ikke er 100 % på plads. Læs videre “Skal der gives advarsler før opsigelse/bortvisning?”

Hvornår må jeg bortvise en medarbejder?

Du må bortvise en medarbejder, hvis medarbejderen væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold.

Bortvisning er en voldsomt sanktion, der rammer den pågældende medarbejder hårdt, båder personligt og økonomisk, da en (berettiget) bortvisning også giver medarbejderen karantæne i a-kassen. Medarbejderen kan derfor ikke få udbetalt dagpenge i de første 3 uger efter bortvisningen. Læs videre “Hvornår må jeg bortvise en medarbejder?”