Udarbejdelse af kunde- og konkurrenceklausuler

Brugt rigtigt kan en konkurrence- eller en kundeklausul spare din virksomhed for rigtig mange penge. De forhindrer nemlig tidligere medarbejdere i at konkurrere med dig eller henvende sig til dine kunder i en nærmere afgrænset periode og vil typisk indeholde strenge sanktioner, hvis den tidligere medarbejder overtræder klausulen.

Den 1. januar 2016 trådte den nye ansættelsesklausullov imidlertid i kraft med den konsekvens, at konkurrence- og kundeklausuler skal opfylde nogle meget specifikke krav for at være gyldige.

Reglerne i ansættelsesklausulloven minder om dem, der tidligere gjaldt for konkurrence- og kundeklausuler i funktionærloven, men reglerne er generelt blevet strammere, så det er sværere og dyrere at begrænse medarbejdernes udfoldelsesmuligheder efter end ansættelse, og du kan derfor ikke regne med, at de skabeloner I tidligere har benyttet, stadig er gyldige.

Bliv kontaktet af advokat Lise Moth.

Udfyld kontaktformularen herunder – så vender jeg hurtigt tilbage. Første opkald er altid både gratis og uforpligtende.


Derudover gælder ansættelsesklausullovens regler for alle lønmodtagere – i modsætning til de tidligere regler i funktionærloven, der kun gjaldt for funktionærer.

Ansættelsesklausulloven gælder dog som udgangspunkt ikke for administrerende direktører, og der er derfor i højere grad aftalefrihed, hvis I ønsker at pålægge jeres administrerende direktør en konkurrence- og/eller en kundeklausul.

Vi kan naturligvis hjælpe med udarbejderen af en konkurrence-, en kunde- eller en ansættelsesklausul, så den overholder lovens regler og dermed beskytter jeres forretning bedst muligt mod tidligere medarbejderes udnyttelse af viden, de har opbygget under deres ansættelse hos jer.

Konkurrenceklausul

En konkurrenceklausul afskærer jeres tidligere medarbejder fra at drive eller på anden måde være interesseret i en virksomhed, der konkurrere med jeres virksomhed på fratrædelsestidspunktet.

En konkurrenceklausul vil desuden typisk være afgrænset til et bestemt geografisk område, således at enhver konkurrerende virksomhed i dette område vil være i strid med konkurrenceklausulen.

Fordelen ved en konkurrenceklausul er, at det ikke er nødvendigt for dig at bevise, at medarbejderens nye virksomhed direkte skader jeres virksomhed. Det er tilstrækkeligt, at medarbejderen potentielt kan skade jeres virksomhed ved at påføre den konkurrence. Det er desuden muligt at aftale, at medarbejderen skal betale en konventionalbod, hvis konkurrenceklausulen overtrædes, og det vil i så fald ikke være nødvendigt at dokumentere et tab.

Efter den 1. janaur 2016 skal en konkurrenceklausul være konkret begrundet i, at medarbejderen indtager en helt særlig betroet stilling, og det skal beskrives i konkurrenceklausulen, hvorfor denne betingelse er opfyldt i forhold til den konkrete medarbejder.

En konkurrenceklausul kan være gyldig i op til 12 måneder, men kun op til 6 måneder, hvis den er kombineret med en kundeklausul. Afhængig af, hvor lang en periode konkurrenceklausulen skal være gældende, har medarbejderen krav på mellem 40 og 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet for hver måned, konkurrenceklausulen er i kraft.

Kundeklausul

En kundeklausul forhindrer tidligere medarbejdere i at kontakte jeres kunder i op til 12 måneder efter medarbejderens fratræden (6 måneder, hvis kundeklausulen kombineres med en konkurrenceklausul).

Det betyder, at medarbejderen ikke må tage kontakt til de af jeres kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere, som medarbejderen har haft forretningsmæssig forbindelse til inden for 12 måneder før medarbejderens fratræden.

En kundeklausul kan udformes, så den gælder al kontakt mellem den tidligere medarbejder og jeres kunder – eller den kan begrænses til kun at omfatte henvendelser på vegne af virksomheder, der er jeres direkte eller indirekte konkurrenter – det er i virkeligheden op til jer.

Lige som med konkurrenceklausuler er det muligt at aftale, at medarbejderen skal betale en konventionalbod, hvis han eller hun handler i strid med kundeklausulen. Betaling af konventionalbod er alene betinget af, at medarbejderen har overtrådt kundeklausulen, og det er derfor ikke nødvendigt at dokumentere et tab.

Medarbejderen har også krav på kompensation for kundeklausulen, og afhængig af, hvor lang tid, kundeklausulen skal være gældende, og om den er kombineret med en konkurrenceklausul, har medarbejderen ret til mellem 40 og 60 % af lønnen på fratrædelsestidspunktet i den periode, kundeklausulen er gældende.

Ansættelsesklausul

“Ansættelsesklausul” er en samlebetegnelse for en kombineret konkurrence- og kundeklausul. En ansættelsesklausul beskytter derfor både mod, at tidligere medarbejdere udøver konkurrerende virksomhed efter deres fratræden – og mod at tidligere medarbejdere tager kontakt til jeres kunder.

En ansættelsesklausul kan højst gælde i 6 måneder fra udløbet af medarbejderens opsigelsesvarsel, og medarbejderen har ret til kompensation på 60 % af sin løn pr. måned i den periode, hvor ansættelsesklausulen er gældende.