Udarbejdelse af fratrædelsesaftaler

Ønsker I at standse samarbejdet med en medarbejdere eller direktør, kan vi hjælpe med rådgivning om jeres retsstilling, lige som vi kan hjælpe med udarbejdelsen af en fratrædelsesaftale, hvis I ønsker det.

De fleste medarbejdere på den danske arbejdsmarked er enten omfattet af en kollektiv overenskomst eller funktionærloven, hvilket betyder, at der faste regler for længden af opsigelsesvarsel, fratrædelsesgodtgørelse, betingelser for opsigelse mv.

Når en medarbejder fratræder – uanset årsagen hertil, kan der imidlertid alligevel være god grund til at overveje at indgå en fratrædelsesaftale, hvis I ønsker at afslutte ansættelsesforholdet på en god måde og sikre, at der ikke efterfølgende opstår tvist som følge af ansættelsesforholdet.

Bliv kontaktet af advokat Lise Moth.

Udfyld kontaktformularen herunder – så vender jeg hurtigt tilbage. Første opkald er altid både gratis og uforpligtende.


En fratrædelsesaftale vil typisk beskrive omstændighederne omkring opsigelsen af medarbejderen, samt medarbejderens rettigheder i den forbindelse. Derudover kan fratrædelsesaftalen indeholde særlige pligter og rettigheder for både arbejdsgiver og medarbejder, hvis I har særlige ønsker til medarbejderens arbejdsindsats eller øvrige opførsel i opsigelsesperioden samt herefter.

Har I først indgået en fratrædelsesaftale med den fratrædende medarbejder, vil fratrædelsesaftalen som udgangspunkt være bindende for medarbejderen. Det betyder, at selvom medarbejderen efterfølgende skifter mening og hellere vil lægge sag an mod virksomheden, vil fratrædelsesaftalen betyde, at medarbejderen har fraskrevet sig retten hertil.