Udarbejdelse af direktørkontrakter

Skal I have ny direktør, eller overvejer I at forhandle en ny kontrakt på plads med den gamle, står vi til rådighed med sparring og gode råd, lige som vi naturligvis kan hjælpe med udformningen af den endelige kontrakt.

En direktørkontrakt adskiller sig typisk væsentligt fra en almindelig ansættelseskontrakt, fordi “ægte” direktører (det vil sige administrerende direktører, der er registreret som sådan i Erhvervsstyrelsen), ikke er omfattet af den almindelige ansættelsesretlige lovgivning som funktionærloven og ferieloven.

Bliv kontaktet af advokat Lise Moth.

Udfyld kontaktformularen herunder – så vender jeg hurtigt tilbage. Første opkald er altid både gratis og uforpligtende.


En direktør er derfor ikke lige så godt beskyttet, som medarbejdere, men har også en langt større grad af frihed i udførelsen af deres arbejde, lige som direktørers lønvilkår ofte er mere fordelagtige end de underordnede medarbejderes. Både i form af en højere grundløn, men også i form af løngoder, som fri bil, avis og internet leveret til privatadressen, firmakreditkort, sundhedsforsikring og andre typer forsikringer, potentielt lukrative bonusaftaler mv.

Den aftalefrihed, der findes omkring direktørkontrakter, fordi de ikke er omfattet af den almindelige ansættelsesretlige lovgivning, betyder, at direktørkontrakten typisk vil indeholde langt flere oplysninger, end det er nødvendigt i en almindelig ansættelseskontrakt. Eksempelvis vil det ofte i højere grad skulle udpensles, hvilken ferie direktøren har ret til, lige som det direkte bør aftales, hvad der skal ske med eventuelle patenter eller ophavsretligt beskyttede værker, som direktøren måtte frembringe under sin ansættelse.

Det vil typisk også være nødvendigt i højere grad at udpensle, hvilke opgaver og hvilket ansvar der påhviler direktøren. Det skyldes, at direktøren i sit daglige arbejde ikke refererer til nogen højere i hierarkiet. En ægte direktør refererer kun til bestyrelsen, som fastlægger retningslinjerne for direktøren arbejde. Dette kan eksempelvis ske i en direktionsinstruks, hvor bestyrelsen fastsætter grænserne for direktørens handlefrihed, og det vil typisk fremgå af direktionsinstruksen, hvilke typer beslutninger der skal forelægges for bestyrelsen.

Da en ægte direktør ikke er omfattet af funktionærloven, kan I stort set aftale, hvad I vil omkring opsigelse, herunder direktørens rettigheder og forpligtelser i opsigelsesperioden, om direktøren kan eller skal have ret til fratrædelsesgodtgørelse, og om direktøren har ret til at beholde sine løngoder under en eventuel fritstilling.