Priser

Når vi får en opgave, vil vi som udgangspunkt altid tilbyde en fast pris for arbejdet i det omfang, det kan lade sig gøre. På den måde ved du fra starten, hvad opgaven kommer til at koste, og du undgår at blive ubehageligt overrasket, når du modtager fakturaen.

Ønsker du i stedet, at arbejdet skal ske efter regning, eller betyder opgavens karakter, at det ikke er muligt på forhånd at give en fast pris, vil den endelige pris for vores arbejde afhænge af en række forskellige parametre, herunder især:

  • Tidsforbruget anvendt
  • Opgavens kompleksitet
  • Om opgaven har nødvendiggjort en indsats under betydeligt tidspres
  • Den interesse, herunder økonomisk, opgaven repræsenterer for dig
  • Det ansvar, der er forbundet med opgaven
  • Det opnåede resultat

Timeprisen er som udgangspunkt 2.800 kr. ekskl. moms (3.500 kr. inkl. moms) for advokat Lise Moths arbejde.

Du kan finde vores forretningsbetingelser her på dansk og på engelsk.