Hvad må jeg ikke skrive i et jobopslag?

Et jobopslag er din første kontakt med potentielle ansøgere til din virksomhed og bør derfor bruges til at beskrive, hvilke forventninger I har til ansøgerne, og hvad I tilbyder til gengæld.

Der er dog visse begrænsninger i, hvilke kvaliteter I kan kræve, at jeres ansøgerne skal have for at komme i betragtning.

Ønsker I fleksible, robuste, positive, engagerede eller flittige medarbejdere, er der intet i vejen for at skrive det.

Derimod vil det være i strid med ligebehandlingsloven, hvis I ønsker ansøgere af et bestemt køn. Dette gælder, uanset baggrunden herfor – og altså også, selvom det er fordi I eksempelvis har et team, der består af kvinder og derfor gerne vil have nogen mænd ind, for at få en mere blandet medarbejderskare.

Det er også ulovligt henvende annoncen til ansøgere af et bestemt køn, eksempelvis ved at annoncere efter “friske rengøringspiger M/K” – selvom man på den måde forsøger at signalere, at alle ansøgere er velkomne.

På samme måde må I heller ikke annoncere efter medarbejdere i en bestemt aldersgruppe, og det kan være problematisk at oplyse i annoncen, at I er et “ungt team”, fordi I dermed signalerer, at I vil foretrække yngre kandidater frem for ældre – og det er i strid med forskelsbehandlingsloven.

I bør også undgå at annoncere alene efter “nyuddannede”, da det endnu er uafklaret i praksis, om dette i sig selv er aldersdiskrimerende. Det sikreste er at skrive “nyuddannede eller med par års erfaring”.

Det er også i strid med forskelsbehandlings at annoncere efter ansøgere af en bestemt social eller etnisk oprindelse, med en bestemt seksuel orientering eller af en politisk overbevisning. På linje hermed kan det være problematisk at kræve, at ansøgere skal kunne dansk (eller andre sprog) på modersmålsniveau eller lignende. Generelt skal man være forsigtig med sprogkrav, hvis ikke det er af afgørende betydning for udførelsen af arbejdet.

Der gælder  visse undtagelser til nogle af disse regler, eksempelvis for trossamfund og politiske  partier, men kun, hvis Beskæftigelsesministeriet på forhånd godkender, at man undtages fra reglerne. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *