Må jeg opsige en gravid medarbejder?

Ja og nej.

Du må ikke opsige en medarbejder, fordi hun er gravid eller prøver at blive det, ligesom du ikke må opsige en medarbejder på grund af det fravær, en graviditet medfører (barsels-, fædre og forældreorlov). Men der gælder derimod ikke noget absolut forbud mod at opsige gravide medarbejdere.

Hvis medarbejderen misligholder sin ansættelse, eksempelvis ved at stjæle fra kassen eller jævnligt møde for sent, uden at dette er sagligt begrundet, vil det derimod være sagligt at opsige (eller endda bortvise) medarbejderen.

Ønsker du derimod at omstrukturere din virksomhed og i den forbindelse nedlægge en række stillinger, eller er det nødvendigt med nedskæringer, kan det under visse omstændigheder være i orden at opsige en gravid medarbejder.

Det afhænger imidlertid af, hvorfor I vælger at opsige den gravide medarbejder. Opsiges hun, fordi hendes stilling – der er den eneste af sin slags – bliver nedlagt, vil det formentlig være sagligt. Bliver hun derimod valgt ud af en række medarbejdere med den samme stilling, er det mere tvivlsomt, om det vil være i orden.

Der stilles i dette tilfælde strenge krav til bevisbyrden for, at medarbejderen performede markant dårligere end de øvrige medarbejdere i gruppen, og der en tendens i retspraksis til, at det bliver anset for at være ulovligt at opsige gravide medarbejdere, hvis andre kunne være opsagt i stedet, selv hvis de andre medarbejdere generelt performer bedre end den gravide medarbejder.

Det er derfor vigtigt, at man altid grundigt overvejer, om det er muligt at undgå afskedigelse af den gravide medarbejder.

Opsiger man en gravid medarbejder eller en medarbejder, der udnytter retten til barsels-, fædre- eller forældreorlov uden at dette er sagligt begrundet, vil det være i strid med ligebehandlingsloven, og medarbejderen vil kunne kræve en godtgørelse, typisk på mellem 9 og 12 måneders løn afhængig af medarbejderens anciennitet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *