Retssager inden for ansættelsesret

Det er altid dyrt at føre en retssag, og ud over de rent økonomiske udgifter, er det også noget, der kræver meget tid.

Det er derfor vigtigt, at du vælger en advokat, der har erfaring med at føre retssager, så du kan være tryg ved processen og den rådgivning, du løbende får under sagen.

Bliv kontaktet af advokat Lise Moth.

Udfyld kontaktformularen herunder – så vender jeg hurtigt tilbage. Første opkald er altid både gratis og uforpligtende.


Når sagen er rejst, vil de faktiske forhold ofte blive bedre belyst, ligesom parternes divergerende opfattelser bliver forklaret. Derfor vil det ofte være relevant at foretage en løbende vurdering af, om det kunne være muligt at finde et forlig imellem parterne og på den måde løse sagen i mindelighed.

Vi har erfaring med at føre både retssager og voldgiftsager og har derfor indgående kendskab til processerne og til de fordele og ulemper, herunder risici, der er forbundet med at føre retssager.

Vi følger din sag løbende og holder dig opdateret om de forskellige skridt, der foretages under en retssag, ligesom du naturligvis bliver inddraget i alle relevante beslutninger såvel som i udarbejdelsen af det skriftlige materiale.

Derudover kan vi naturligvis stå for eventuelle forhandlinger om en forligsmæssig løsning af sagen, og vi rådgiver løbende om muligheden herfor, samt om vores anbefalinger i den forbindelse.

Du kan derfor være helt tryg ved at at overlade din sag til os.